פגוש את הדוברים

דוברי כנס הנדסת רכב ותחבורה חכמה 2023

יו"ר כנס הנדסת רכב ותחבורה חכמה

אינג' שמואל בן ארי
ראש הענף להנדסת רכב באיגוד מהנדסי מכונות

יו"ר מושבי הכנס

יו"ר מושב הנדסת רכב

אינג' שמואל בן ארי
ראש הענף להנדסת רכב באיגוד מהנדסי מכונות

יו"ר מושב פיתוח וייצור רכב

אינג' דן הרמן
ראש התמחות הנדסת רכב במכללה האקדמית אפקה

יו"ר מושב מערכות תבוניות לתחבורה

ישראל רום
יו"ר איגוד ITS ישראל ומערכות אוטונומיות

יו"ר מושב חשמל

אינג' אריאל סגל
יו"ר איגוד הנדסת חשמל